Forretningsbetingelser for produktion af hjemmeside

Levering og fakturering

Ved gennemført ordre og efter kunden har leveret tekst, logo og fotos leveres den ønskede hjemmeside inden for 21 arbejdsdage.

Kunden faktureres ved gennemført ordre. Fakturering for drift af hjemmesiden sker første gang, når hjemmesiden bliver tilgængelig i testmiljø. Der faktureres frem til næste hele kvartal, og derefter én gang i kvartalet.

Projektledelse

Omfatter tilretning den nye hjemmeside og sikring af hele forløbet. Projektlederen sørger blandt andet for:

  • Generel rådgivning omkring ”best practice“
  • Tilføjelse af logo på siden i rigtig format og beskæring
  • Opsætning af jeres stamdata
  • Konfigurering af WordPress opsætning
  • Kontakt til vores fotograf (fotografens omkostning er ikke inkluderet i prisen)
  • Kontakt til vores tekstforfatter (tekstforfatterens omkostning er ikke inkluderet i prisen)
  • Kontakt til vores grafiker (grafikerens arbejde er ikke inkluderet i prisen)

Når hjemmesiden meldes klar, er der herefter mulighed for én korrekturgennemgang. Hjemmesiden er tilgængelig i et testmiljø, indtil kunden ønsker hjemmesiden aktiveret. Kunden har 7 dage til at vende tilbage med rettelser og tilpasninger. Processen og betaling fortsættes uagtet om kunden har vendt tilbage. Også selv om hjemmesiden stadig ligger på et testmiljø.

Efterfølgende korrektur vil foregå til den gældende timepris hos Webfactory 365.

Materiale til hjemmesiden

Kunden sørger selv for produktion af tekster og billeder. Vi formidler gerne kontakten til en tekstforfatter og en fotograf. Ydelsen er ikke inkluderet i hjemmesideprisen.

Opsætning/Tilpasninger

Efter hjemmesiden er leveret og live på internet, sørger kunden selv for at tilpasse tekster, billeder, generel funktionalitet på hjemmesiden, med mindre andet er aftalt, f.eks. via tilkøb af ”support pakke”.

DNS opsætning

Omfatter overførsel og aktivering, af din eksisterende hjemmesides domæne, så driften placeres hos Sweet Geeks A/S.

Drift

Omfatter drift og backup samt opdateringer af den bagvedliggende software. Sweet Geeks A/S står ligeledes for vedligehold af servere og garanterer, at hjemmesiden kan tilgås med en oppetid på 99,5 %.

Sweet Geeks A/S forbeholder sig ret til at gennemføre ”servicevinduer”* til vedligeholdelse af driftsmiljøet. Et servicevindue skal varsles med 7 dage, og skal placeres inden for perioden fra kl. 22:00 til kl. 05:00.

Sweet Geeks A/S kan ikke garantere, at hjemmesiden er uden fejl, at den fungerer korrekt i enhver hardware- og softwarekonfiguration, eller at det i øvrigt lever op til bestemte forventninger.  Sweet Geeks A/S kan heller ikke påtage sig at dække evt. tab eller udgifter, en bruger måtte have som følge af fejl i programmet.

Sweet Geeks A/S påtager sig ikke ansvar for brugernes eventuelt manglende IT kendskab og/eller forståelse for hjemmesiders anvendelse, drift og sikkerhed.

Optimering og browserkompatibilitet

Alle online løsninger, vi leverer, er kompatible med de på leveringstidspunktet aktuelle versioner (seneste versioner -1) af følgende browsere: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome og Safari. Samtidig er alle løsninger på leveringstidspunktet mobilvenlige og tabletvenlige.

Aftalens ophør

Aftalen er uopsigelig de første 3 måneder. Derefter kan driftsaftalen opsiges til udgangen af en periode plus 3 mdr. Af et kvartal + 3 måneder.

Opsigelsen indebærer, at aftalen ikke forlænges automatisk. Ved aftalens udløb fjernes kundens hjemmeside fra driftsmiljøet og vil ikke længere være tilgængelig.

Sweet Geeks A/S kan ophæve aftalen, hvis kunden er bagud med betalingen, er insolvent, er under konkurs eller på anden måde ikke kan overholde sine betalingsforpligtelser. Hvis betalingen ikke har fundet sted senest 30 dage efter fakturaens forfaldsdato, kan Sweet Geeks A/S vælge mellem at forsætte aftalen med løbende tilskrivning af renter eller ophæve den med øjeblikkelig virkning.

Sweet Geeks A/S har også ret til at ophæve aftalen, hvis programmet ikke længere er tilladt i henhold til lovgivningen, på baggrund af beslutninger truffet af myndigheder.

Support

En driftsaftale giver ikke automatisk ret til support. Supporten kan tilkøbes og afregnes efter medgået tid, minimum 15 minutter til Sweet Geeks A/S til enhver tid gældende timepris.

Spørgsmål omhandlende drift, generel funktionalitet og lignende betragtes ikke som support.

 

 

* servicevindue er nødvendigt for at kunne vedligeholde driftsmiljøet.

Det kan ikke garanteres, at hjemmesiden er aktiv, når der gennemføres et servicevindue.

Bestilling

Herunder igangsættes proces om ny eller opdateret hjemmeside. Udfyld alle felter herunder for at komme i gang. Når bestillingsformular er modtaget, sendes bekræftelse og du kontaktes af Webfactory 365.

Pin It on Pinterest